Bedrijfswaardering

Primus Bedrijfsovername: waardebepaling van een onderneming

Het waarderen van een onderneming is geen exacte wetenschap en voor iedere onderneming en situatie is een unieke aanpak vereist. Om tot een marktconforme bedrijfswaardering van de onderneming te komen, maken wij gebruik van verschillende waarderingstechnieken, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van de onderneming. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar facetten als:

 • Is de continuïteit van de onderneming na de overdracht gewaarborgd?
 • Wat is de onderneming waard voor potentiële kopers?
 • Hoe is de markt waarbinnen de onderneming opereert opgebouwd?
 • Hoe is het personeelsbestand opgebouwd en welke rol zal het vervullen na de transactie?
 • Hoe is het klantenbestand c.q. orderportefeuille opgebouwd?
 • Wat zijn de verwachte ontwikkelingen binnen de markt?
 • Welke rol is voor de directie weggelegd na de transactie?
 • etc.…………
Kubus bedrijfswaardering Primus bedrijfsovername

Doel

Komen tot een marktconforme, onafhankelijke schatting van de waarde van de  onderneming.

In de Primus waardebepaling zitten de volgende werkzaamheden:

 • Intake (telefonisch) met de opdrachtgever
 • Uitwerking van de basis parameters t.b.v. de waardebepaling
 • Afstemming van de basis parameters met de opdrachtgever (indien noodzakelijk)
 • Berekening van de waarde op basis van 3- 5 door Primus gekozen waarderingsmethoden:
  • netto contant waarde toekomstige cash flow
  • intrinsiek waarde (eigen vermogen)
  • mix intrinsiek / rentabiliteit
  • koers / winst verhouding
  • % van de omzet
 • Opstellen van het memorandum waardebepaling en indien gewenst telefonische toelichting aan de opdrachtgever

Een waardebepaling kan o.a. dienen bij:

 • Verkoop van de onderneming
 • Aankoop van een onderneming
 • Echtscheiding (tussen vennoten)
 • Financiering, ook door middel van Crowd Funding

De kosten van de dienstverlening:

Primus brengt afhankelijk van de complexiteit van de waardebepaling een vergoeding vanaf € 1.500,-.in rekening.

N.B.: in geval van een minder complexe waardebepaling kan op verzoek van de klant een eerste kosteloze indicatie van de waarde worden gegeven.