Build & Jump

buildenjump.nl

buildenjump.nl is een door Kubus Coöperatie ontwikkelde techniek voor strategische advisering voor (familie) bedrijven van 5 tot 200 medewerkers; Het doel is voor een onderneming een omzet van rond de 500 k, samen met de eigenaar - ondernemer en zijn management te gaan bouwen (build) aan:

 • Strategische heroriëntatie aan de hand van een “Waarom (jouw bedrijf), Hoe, Wat” traject
 • Analyseren van knelpunten in de organisatie + aanreiken van oplossingen
 • Het bedrijf en haar medewerkers een boost geven en weer enthousiast maken

om de basis te leggen om in 2 – 3 jaar te springen (jump) naar een verdubbeling van de omzet.

strategische advisering voor (familie) bedrijven van 5 tot 200 medewerkers

Praktijk ervaring: buildenjump.nl is een advies techniek die haar waarden in de praktijk reeds bewezen heeft; zij is o.a. uitgevoerd voor bedrijven: EZ, VOF BV , verenigingen, stichtingen en coöperaties  in de volgende sectoren industrie, detailhandel (retail), groothandel als ook bij de (agrarische) coöperatie.

SWOT: Buildenjump.nl heeft als advies techniek een onderdeel (mini) SWOT = Sterk, Zwak (intern) en Kans, Dreiging (extern); in zich; de techniek gaat er vanuit dat het strategisch plan door eigenaren (directie) en haar MT zelf gemaakt wordt; dit wordt aan het begin van het adviestraject duidelijk gecommuniceerd.

In de BuildenJump.nl zitten de volgende werkzaamheden:

 1. Briefing = 1e intake met de eigenaren onderneming + vaststelling van de opdracht
 2. Vaststellen van “het team” deelnemers; naar alle waarschijnlijkheid Directie / MT + sleutelmedewerkers binnen de organisatie
 3. De YouTube video “Waarom (jouw onderneming)” van Simon Sinek wordt aan het team gepresenteerd met de volgende vragen:
  • is de boodschap duidelijk en kan deze voor het bedrijf dienen?
  • zo ja, gaan we er mee aan de slag, Ja / Nee?
  • bekijk de video nog een aantal keren en ga nadenken over een Why voor het bedrijf
 4. Gesprekken met alle betrokken afdelingen (meestal de deelnemers aan de sessies) inclusief de eigenaren
 5. Opstellen door de Kubus adviseur ( aan de hand van een voorbeeld lijst) van een brainstorm lijst met “oneliners met nieuwe ideeën” voor het bedrijf
 6. De deelnemers starten met het uitwerken van de SWOT voor hun eigen afdeling
 7. Plenaire sessie 1: brainstorm met “het team” aan de hand van brainstorm “ lijst met oneliners met nieuwe ideeën voor het bedrijf ” = “de lijst”
 8. Uitvoeren klassikaal van SWOT
 9. Opstellen adviesrapport aan de directie en bespreken met de directie (eigenaren);
 10. “het team” maakt zelf het plan SMART (af)
 11. Directie informeert haar medewerkers over:
  • “Why, How, What” (en eventueel) de kernwaarden
  • Veranderingen in de organisatie
  • Plan SMART
 12. Fin – End – Einde - Final