Schuldhulpverlening voor ondernemers

Schuldhulpverlening voor Ondernemers

Kubus Schuldhulpverlening voor Ondernemers in samenwerking met Oxyz Schuldhulpverlening voor Ondernemers. ONS MOTTO: Niet langer omkijken naar de oude schuldenlast en deurwaarders. We parkeren de totale schuldenlast en werken aan omzetstijging, een positief bedrijfsresultaat en financiële rust. U kunt uw rekeningen betalen en zult weer rustig slapen.

Begin bij de oorsprong

Onze nulmeting maakt de schuldenlast van uw bedrijf en privésituatie inzichtelijk. We maken samen een analYse van uw bedrijf; eXit met “het oude zeer”: eXit met het verleden. Oxyz zet uw Oorspronkelijke situatie om naar een positief uitzicht op resultaat. Met andere woorden: Zuurstof voor uw bedrijf. Dat wilt u toch ook!

kubus diensten schuldsanering oxyz Nijmegen
kubus diensten schuldsanering oxyz Nijmegen

Doel:

Oxyz zorgt er middels SCHULDHULPVERLENING voor dat u als ondernemer niet in een ongewenste financieel neerwaartse spiraal terechtkomt. Het is zaak om in goed overleg aan oplossingen te werken en zo kapitaalvernietiging voor u te beperken. Daar heeft iedereen baat bij: de schuldeisers, u als ondernemer, uw gezin en de werknemers van uw bedrijf. Wellicht kan een aantal werknemers voor u blijven werken. Dat maakt de doorstart van uw bedrijf een stuk gemakkelijker.

In de OXYZ Schuldhulpverlening zitten de volgende werkzaamheden:

  • Inrichten van het schuldendossier;
  • Opstellen van het plan van aanpak;
  • Stabiliseren van eventuele crisissituaties.

Schuldhulpverlening helpt o.a. bij:

  • Doorstart maken
  • Faillissement voorkomen
  • Krediet gemeente of Bbz-krediet
  • Belastingschulden
  • Schulden saneren

De kosten van de dienstverlening

De schuldhulpverlenende instelling mag een vergoeding bij de cliënt in rekening brengen voor haar schuldbemiddelende werkzaamheden op grond van art. 48 lid 1, letter c van de Wet op Consumentenkrediet. De vergoeding voor de schuldbemiddelende werkzaamheden bedraagt minimaal € 2.340,- vrij van BTW. Indien het crediteuren aantal meer is dan 15 maar minder dan 30 wordt het minimum bijgesteld naar € 2.940,-. Met elke 15 crediteuren wordt de vergoeding verhoogd met € 600,- tot het maximum van de geldende WSNP-bewindvoerderstarieven. Er dient vanaf de start van de bemiddeling maandelijks minimaal € 195,- voldaan middels automatische incasso.