MVO

Bij Kubus gaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen om een balans binnen drie kaders; de drie P’s: Planet, People en Profit. Vaak wordt gedacht dat MVO alleen staat voor bewust bezig zijn met het milieu, maar ook de mensen en onze omgeving geven wij extra aandacht. Goed zijn voor je mensen en omgeving, en transparant en eerlijk met je winst om gaan, gaan bij Kubus hand in hand.

De Stichting Kubus helpt! is een stichting die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stimuleert. Op initiatief van voorzitter Wim van de Ven dragen diverse Kubus leden een steentje bij aan een eerlijke maatschappij en een gezonder milieu, door en voor de leden.

Als voorzitter van Kubus Coöperatie help ik, in samenwerking met PUM ieder jaar kosteloos 2 tot 3 ondernemers in Afrika, Zuid Amerika of Azië. Als adviseur van Kubus Nijmegen biedt ik ieder kwartaal een ondernemer met een goed verhaal kosteloos een dag advisering van 8 uur aan. Jouw aanvraag zal worden beoordeeld op de volgende criteria:
De (ernst van de) problematiek waar de ondernemer mee wordt geconfronteerd;

  • De problematiek kan alle bedrijfsfuncties betreffen: financiën, (internet)marketing & sales, automatisering, bedrijfsovername, personeel & organisatie etc.;
  • De bereidheid van de ondernemer er zelf tijd en / of geld in te investeren om de problemen daadwerkelijk te lijf te gaan;
  • Het enthousiasme van de ondernemer: m.a.w. de wenselijkheid van de ondernemer zijn bedrijf weer beter op de rails te krijgen.

Er zal ieder kwartaal gekozen worden voor het beste “mijn ondernemersverhaal”. Ondernemers kunnen zich hiervoor aanmelden per mail: wim@kubus.nl of hun verhaal in vertrouwen vertellen via 0800-6969696 onder vermelding van “mijn ondernemersverhaal”.

  • Planet
  • People
  • Profit